Lecthora

HORA DE LER

FUNCIONAMENTO:
  • Realizarase na segunda metade da clase.
  • ESO, CICLOS MEDIOS e PCPI: 25´, todos os días da semana.
  • Bacharelato e Ciclos: non o fan
  • Só formato libro ou cómic.
  • O profesor ou profesora tamén estará lendo.
  • Se coincidise com un exame, proba, etc., o profesor/-a poderá negociar un cambio cos alumnos.

ALGÚNS DETALLES:
1.Comezamos o día 27 DE SETEMBRO, LUNS segundo o horario exposto.
2.Os titores informarán o alumnado do contido do proxecto. Haberá información nos taboleiros de todas as aulas e na Sala de Profesores.
3.O horario estará exposto eN lugares visibles do Centro.
4.Tocará un timbre para iniciar a hora de ler.
5.Toda a comunidade educativa estará lendo nese momento: alumnado, profes, persoal non docente.
6.O alumnado traerá os libros de casa ou colleraos na Biblioteca en horario de recreo.
7.Se alguén non ten libro, o profesor ou profesora afectado enviará a unha persoa á sala en busca do nº de libros necesario, colléndoos ao chou (agás 4º da E.S.O.). Haberá un carro con libros a disposición de todos na sala do profesorado.
8.Os alumnos de 4º da E.S.O. terán unha Biblioteca de Aula, xestionada por eles mesmos e polos tutores.
9.Para resolver dúbidas, facer comentarios ou suxestións: Ana Fidalgo.

DISTRIBUCIÓN HORARIA PARA O CURSO 2010-2011
27 setembro-01 outubro
1ª (8:30-9:20)

04 setembro-08 outubro
2ª (9:20-10:10)

11 outubro-15 outubro
3ª (10:30-11:20)

18 outubro-22 outubro
4ª (11:20-12:10)

25 outubro-29 outubro
5ª (12:30-13:20)

01 novembro-05 novembro
6ª (13:20-14:10)

08 novembro-12 novembro-1ª

15 novembro-19 novembro-2ª

22 novembro-26 novembro-3ª

29 novembro-03 decembro-4ª

06 decembro-10 decembro-5ª

10 xaneiro-14 xaneiro-6ª

17 xaneiro-21 xaneiro-1ª

24 xaneiro-29 xaneiro-2ª

31 xaneiro-4 febreiro-3ª

07 febreiro-11 febreiro-4ª

14-febreiro-18 febreiro-5ª

21 febreiro-25 febreiro-6ª

28 febreiro-04 marzo-1ª

07 marzo-11 marzo-2ª

14 marzo-18 marzo-3ª

28 marzo-01 abril-4ª

26 abril-29 abril-5ª

02 maio-06 maio-6ª

09 maio-13 maio-1ª

16 maio-20 maio-2ª

23 maio-27 maio-3ª

30 maio-03 xuño-4ª

No hay comentarios:

Publicar un comentario